23 apr

Visuell scoring av Covid-19

Nu finns även en mall för scoring och standardsvar enligt Örebromodellen inlagt på Covid-19-sidan. V.g. se denna.

16 apr

Visuell scoring av Covid-19

Svensk förening för thoraxradiologi rekommenderar läsning av artikel om scoring av COVID och tackar kollegorna i Örebro för gott arbete! https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23744235.2021.1910727?src=

12 apr

Inställd ultraljudskurs

Ultraljudskursen på Lejondals slott skulle gått av stapeln 8-12 november i år. Tyvärr gör pandemin läget osäkert i höst, och det är svårt att göra denna kurs digital då många praktiska moment...

6 apr

Gynekologiska MR-undersökningar

Nu finns rekommendationer om hur gynekologiska MR-undersökningar bör utföras publicerade på SURFs delföreningssidor.

6 apr

Röntgenveckan blir digital

Det är med blandad förtjusning vi kan meddela att årets Röntgenvecka blir av! Vi har tyvärr sett oss tvungna att acceptera att veckan inte kan genomföras i fysisk form som planerat men kommer...

18 mar

Akut Bukradiologi - en helt digitalt dedikerad radiologikurs

Nu finns även helt digitala kurser på svenska! Anmälan öppnar v. 13. En kursvecka med inspelade videoföreläsningar under helt diagnostiska förhållanden där du själv har tillgång till alla föreläsningsfall...

16 mar

Medlemskap i ESR

Som förhoppningsvis alla vet är medlemmar i SFMR automatiskt medlem även i ESR som arrangerar ECR. Det är tyvärr så att de i covid-tider haft problem att flytta medlemsregistret från 2020 till...

19 feb

Nya FAQ om kolorektal cancer

SFGAR har nu skapat FAQ om radiologisk bedömning av colorektal cancer och coloncancer. Se vidare under Rekommendationer och Rapporter på http://www.sfmr.se/sidor/bilddiagnostisk-information-vid-kolorektal-cancer/

11 feb

Årsmöte 2021 i SFPR

Svensk förening för pediatrisk radiologi bjuder in medlemmar till årsmöte 23/3 kl 14:00-15:00.Mötet sker via Teams. Anmälan om deltagande till Pär Wingren senast 16/3: Par.Wingren@skane.se