Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi

Föreningen är en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för pediatrisk radiologi.


Dess syfte är att verka för barnradiologins utveckling och företräda dess intressen i vetenskapliga och fackliga sammanhang. Föreningen anordnar vidareutbildningskurser och utgör remissinstans. 


Barnfallpresentation till Röntgenveckan

Bo Jacobssons minnesfond och Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi utlyser ett stipendium på 8000 kr till bästa barnfallpresentation vid Röntgenveckan i Jönköping den 18 september 2019. Presentationen, som riktar sig till både specialister och ST-läkare, kan omfatta såväl vardagliga som mer kuriosabetonade fall och bör inte överstiga 10 minuter.

Anmäl din presentation med titel till Pär Wingren, sekreterare i SFPR; par.wingren@skane.se, senast 2019-07-15.
 Vill Du bli medlem?

Medlemskap erhålles genom att sätta in årsavgiften 100 kr på föreningens plusgiro 86 33 86-9 varpå man förs in i medlemsregistret.

På blanketten skall följande uppgifter finnas:
Namn
Arbetsplats
Adress
E-postadress


 Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Pediatrisk Radiologis hemsida: 

Jan Svoboda, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, jan.svoboda@sll.se 

Linda Allgardsson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, linda.allgardsson@vll.se 

 

 

Synpunkter på hemsidans innehåll och utformning emottages gärna!