SURF - metodböcker

Metodböcker

Njurdonator - CT-protokoll 
Hematuri och Njurcancer - text - CT-protokoll

Revidering 2020-01-09 
Makrohematuri hos person ≥50 år: Stråldos i nefrografisk fas ändrad från låg till låg-normal.
Klassificering av cysta/uppföljning av Bosniak IIf-III ≥30 år: Ändrad från CT-urografi till CT njurar utan utsöndringsfas.

Urotelial tumör - CT-protokoll
Stensjukdom - CT-protokoll