KURS I BASAL NEURORADIOLOGI

Uppdatering 2019-10-18 -- KURSEN ÄR FULLTECKNAD!


Nu startar en ny kurs som i första hand vänder sig till dig som är ST-läkare i radiologi. Kursen är lämpad både för dig som har begränsad erfarenhet och för dig som hunnit jobba några år med radiologi. Kursen vänder sig också till ST-läkare i angränsande specialiteter såsom neurokirurgi och neurologi. Kursen innehåller heltäckande föreläsningar som hålls av framstående neuroradiologer från olika delar av Sverige. På eftermiddagarna hålls interaktiva seminarier med utrymme för fördjupning och diskussion. Viktiga moment repeteras och kursen inleds och avslutas med kunskapskontroll för att stimulera deltagarnas inlärning. 

Kursen är upplagd enligt internationell pedagogisk standard där kunskapsmål, kursinnehåll och tentamen följer en röd tråd. Innan kursen erbjuds kursdeltagarna att ta del av relevant litteratur vilken både föreläsningar och tentamen senare bygger på. För godkänd kurs krävs godkänt resultat vid skriftlig sluttentamen. 

 Kursen arrangeras i samarbete med SFNR. 

 Arbete med LIPUS-certifiering pågår. Information om kursavgift uppdateras senare www.SFMR.se. 

 NÄR: 3-7 februari 2020 (vecka 6).  

Kursen börjar kl 12.30 på måndagen och avslutas kl 12 på fredagen.  

VAR: Nya Karolinska sjukhuset i Solna, Stockholm  

HUR: Anmäl ditt intresse till basalneuroradiologi@gmail.com 

Vid frågor maila: basalneuroradiologi@gmail.com